Řemesla našich babiček

Různé techniky malby, kresby, prostorové tvorby. Cena 50,- Kč/pololetí. Přihlášky nejpozději do 2. 10. na mailovou adresu školy. Kroužek vede paní vychovatelka Jaroslava Sedlaříková.

Pro účastníky od 8 do 11 let.

kreativita umění výtvarka

Místo konání
ZŠ a MŠ Višňová
Kontakt
Mgr. Adéla Paříková
skola@zsvisnova.cz
488881201