Kreativní dílna 2

Kurz vede Tomačáková Vladimíra

Cena 600 Kč

Přihláška a info k platbám

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, vyšívat, pracovat s korálky, modelovací hmotou, voskem a mýdlovou hmotou, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti.

Pro účastníky od 9 do 12 let.

dílna fantazie kreativita starářemesla tvoření

Období 30.9.201930.6.2020
Pondělí 15:0016:30
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Kateřina Kaprálek Vítámvásová
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270