Šachy pokročilí

Kurz vede Buřita Dobroslav

Cena kroužku je 500 Kč

Přihláška a info k platbám

Kroužek je určen všem žákům od 1. třídy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit. K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.

Pro účastníky od 6 do 15 let.

hra šachy turnaje

Období 30.9.201930.6.2020
Pondělí 15:0016:30
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Kateřina Kaprálek Vítámvásová
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270