Konstrukce a robotika 1

Kurz vede Přikryl Aleš, přihlášku odevzdejte do 29 . 9. 2018 do kanceláře DDM, na základě přihlášky dostanete údaje pro platbu kroužku. Cena kroužku je 400,- za pololetí.

Místnost: Učebna, 3. patro

Na kroužku se děti seznámí se konstrukční stavebnicí Fischertechnik. Zcela od základů se naučí stavět různé pohyblivé konstrukce až se dostanou k návrhu robota - vytvoří si jeho vlastní konstrukci i vzhled. Naučí se používat množství senzorů a roboty programovat. Na tento kroužek bude příští školní rok navazovat další Konstrukce a robotika 2, ve kterém by děti chodící letos do kroužku měli své znalosti a dovednosti dále rozvíjet.

Pro účastníky od 8 do 16 let.

fischertechnik konstrukce programování robot robotika stavebnice

Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Kateřina Kaprálek Vítámvásová
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270