DOBRODRUŽNÁ AFRIKA - příměstský tábor

Chcete, aby si vaše děti užily léto plné zážitků, poznávání a dobrodružství? Vyšlete je na příměstský tábor se STŘEVLIKem.

Podnikneme dobrodružnou výpravu do divoké Afriky, naučíme se poznávat léčivé i jedovaté rostliny, střílet z luku, vařit v přírodě, stopovat zvířata, tvořit z různých přírodních materiálů a mnoho dalšího.

V krásné přírodě Jizerských hor a areálů STŘEVLIKu v Hejnicích si děti hravou a zábavnou formou prohloubí znalosti o přírodě, na vlastní kůži si vyzkouší orientaci v terénu, přežití v přírodě, a důležitost spolupráce.

Na závěr programu bude pro děti připraveno překvapení ve formě nevšedního zážitku.

Každý den 8:00-16:00

Tábor je určen pro děti 1. -3. třídy.

Cena: 1 800,-Kč

Zahrnuje: stravu 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, celodenní program, pomůcky a materiál.

Bližší info na webech

Pro účastníky od 7 do 9 let.

ekologie příměstský tábor

Období 29.7.20192.8.2019
Místo konání
Střevlik
Kontakt
STŘEVLIK
objednavka@strevlik.cz
481319911