Šachy začátečníci

Kroužek vede Buřita Dobroslav

Cena kroužku je 500 Kč.

Přihláška a info k platbám

Kroužek je určen všem žákům od 1. třídy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit. K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.

Pro účastníky od 7 do 12 let.

šachy sport

Období 3.10.201930.6.2020
Čtvrtek 14:0015:00
Místo konání
ZŠ Bělíkova
Kontakt
Kateřina Kaprálek Vítamvásová
ddm@zsazusfrydlant.cz