Šachy

Kroužek vede Buřita Dobroslav

Cena kroužku je 500 Kč.

Přihláška a info k platbám

Kroužek je určen všem žákům od 1. třídy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit. K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.

Pro účastníky od 7 do 15 let.

šachy sport

Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
ddm@zsazusfrydlant.cz