Kreativní dílna 4

Kroužek vede Tomančáková Vladimíra

Cena kroužku je 600 Kč.

Přihláška a info k platbám

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, vyšívat, pracovat s korálky, modelovací hmotou, voskem a mýdlovou hmotou, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti

Pro účastníky od 12 do 16 let.

kreativita tvoření výtvarka

Období 1.10.201930.6.2020
Čtvrtek 15:0016:30
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Kateřina Kaprálek Vítamvásová
ddm@zsazusfrydlant.cz