Kreativní dílna 2

Vedoucí kroužku: Michala Bártová

Kroužek je určen pro děti od 1. – 2. třídy.

Úterý od 13:30 do 15:00 v ateliéru DDM.

Cena 600,- Kč za pololetí.

Přihláška a info k platbám

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, vyšívat, pracovat s korálky, modelovací hmotou, voskem a mýdlovou hmotou, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti

Pro účastníky od 6 do 8 let.

kreativita tvoření výtvarka

Období 4.10.202226.6.2023
Úterý 13:3015:00
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270