Kreativní dílna 2

Kroužek vede Tomančáková Vladimíra

Cena kroužku je 600 Kč. 5. - 9. třída

Přihláška a info k platbám

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, vyšívat, pracovat s korálky, modelovací hmotou, voskem a mýdlovou hmotou, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti

Pro účastníky od 12 do 16 let.

kreativita tvoření výtvarka

Období 4.10.202130.6.2022
Pondělí 15:0016:30
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
ddm@zsazusfrydlant.cz
737336715