Kreativní dílna 1

Kroužek vede Tomančáková Vladimíra

Cena kroužku je 600,-.

Přihláška a info k platbám

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, vyšívat, pracovat s korálky, modelovací hmotou, voskem a mýdlovou hmotou, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti.

Pro účastníky od 9 do 11 let.

malování šití tvoření výtvarka

Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
ddm@zsazusfrydlant.cz
737336715