Školička

Zahájení kroužku 4.10.2022 a 5.10.2022.

„Školička“ je projekt, kde se děti nenásilnou formou připravují na vstup do naší školy. Při odpoledních setkáních 1x týdně bude mít budoucí prvňáček příležitost individuálně projevovat své pocity a zážitky, bude se učit naslouchat, také pozorovat a popisovat věci a děje kolem sebe. Budeme společně hrát zdánlivě nematematické hry pro rozvoj počítání a matematických představ. Čekají nás říkadla, písničky, rozvíjení rytmického cítění, budeme skládat a modelovat z papíru, rozvíjet manuální zručnost. Zaměříme se na správné držení tužky, správné sezení při psaní a vše co by měl malý školáček zvládnout. Zdokonalíme si úsudek, pozornost, soustředění a představivost, ale hlavně se naučíme spolupracovat s kamarády a NEBÁT SE ŠKOLY!

Vedoucí kroužku: Jaroslava Hihlánová

Kroužek je určen pro předškoláky.

Úterý od 16:00 do 17:00 v přízemí DDM.

Středa od 16:00 do 17:00 v přízemí DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

Pro účastníky od 5 do 6 let.

hra příprava na školu školička vzdělávání

Období 4.10.202221.6.2023
Úterý 16:0017:00
Středa 16:0017:00
Místo konání
ZŠ Purkyňova
Kontakt
Marcela Fialová
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270