Příměstský tábor malého výletníka 2

Cena: 900,- Kč (V ceně je zahrnuto: obědy, pitný režim, pedagogický dozor, užívání prostorů a energie, materiál, jízdné, vstupné do objektů.)

Náplň příměstského tábora: výlet autobusem do Harrachova na Mumlavské vodopády, návštěva sklárny, výlet autobusem na Staré hrady, pohybové a sportovní hry, soutěže, tvořivé dílny, táborové dovednosti, opékání buřtů.

Děti budou přebírány v DDM od 7:30 do 8:00 a odevzdávány od 15:30 do 16:00 dle programu.

Přihlášky lze vyzvednou ve všech ŠD a odevzdat v DDM či ŠD DDM a zaplatit poplatek nejpozději do 31. května 2019.

Tábor se uskuteční jen v případě minimálního počtu 20 dětí. Tábor je určen pro děti z Frýdlantské školy

Přihlášky a podrobnosti na webech školy

příměstský tábor

Období 8.7.201912.7.2019
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Kateřina Kaprálek Vítámvásová
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270