Robotické hraní 1.2.3

Pro účastníky od 8 do 10 let.

Na kroužku si děti staví nejrůznější věci ovládané počítačem. Při skládání mechanických součástí si vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Naučí se základy programování. Vyzkouší si naprogramovat ozobota na papíře i v prostředí tabletů. Pracujeme se stavebnicemi LEGO WeDo.

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Marcela Fialová

Kroužek I. je určen pro žáky od 3. – 4. třídy.

Pondělí od 13:30 do 14:30 v učebně pod střechou v DDM.

Kroužek II. je určen pro žáky od 3. – 4. třídy.

Úterý od 13:30 do 14:30 v učebně pod střechou v DDM.

Kroužek III. je určen pro žáky od 3. – 4. třídy.

Čtvrtek od 13:30 do 14:30 v učebně pod střechou v DDM.

Kroužek IV. je určen pro žáky pokročilé, kteří už chodili v minulém roce.

Čtvrtek od 14:30 do 15:30 v učebně pod střechou v DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

fyzikalegoprogramování

Období 2.10.202320.6.2024
Pondělí 13:3014:30
Úterý 13:3014:30
Čtvrtek 13:3014:30
Čtvrtek 14:3015:30
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz
737336715