Robotické hraní 3

Na kroužku si děti staví nejrůznější věci ovládané počítačem. Při skládání mechanických součástí si vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Naučí se základy programování. Vyzkouší si naprogramovat ozobota na papíře i v prostředí tabletů. Pracujeme se stavebnicemi LEGO WeDo. Kroužek navazuje na znalosti dětí z loňského roku.

Vedoucí kroužku: Marcela Fialová

Kroužek II. je určen pro děti od 3. – 5. třídy.

Čtvrtek od 13:30 do 14:30 v učebně DDM pod střechou.

Cena 500,- Kč za pololetí.

Pro účastníky od 8 do 11 let.

fyzika lego programování

Období 6.10.202222.6.2023
Čtvrtek 13:3014:30
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz
737336715