Příměstský tábor - Dobrodružství s malým princem

Tábor již obsazen!!

Chcete, aby si vaše děti užily léto plné zážitků, poznávání a dobrodružství?

Vyšlete je na příměstský tábor se STŘEVLIKem.

Provázet nás bude Malý princ. Není to však jen tak ledajaký princ, přichází k nám z velké dálky a můžeme se toho od něho hodně naučit. Vydejte se s námi hravou formou poznávat jeho příběh. Když budeme všímaví, dozvíme se ještě daleko více: tajemství čistého srdce, opravdového přátelství, životní moudrosti a dobra.

A to vše v krásném podhůří Jizerských hor.

Věk účastníků: 7 - 11 let (podmínkou je absolvování 1. třídy ZŠ)

Cena: 1900,-Kč Termín: 26.7. 2021 - 31.7. 2021

Zahrnuje: stravu 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim po celý den, celodenní program, pomůcky, materiál a případné jízdné.

V případě zrušení akce z důvodu COVID - 19 bude úhrada vrácena v plné výši.

Tábor již obsazen!!

Pro účastníky od 7 do 11 let.

ekologický příměstský příroda Střevlik

Období 26.7.202130.7.2021
Místo konání
Střevlik
Kontakt
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
koordinace@strevlik.cz
481319911