Příměstský tábor ,,Loupežníci´´

EKOCENTRUM OLDŘICHOV V HÁJÍCH

Program je zaměřen na pobyt v přírodě, práci s mapou a buzolou, orientaci v terénu, šifrování, vázání uzlů, přírodovědu a plno dalších dovedností. Děti budou zkoumat, bádat, objevovat a učit se, jak být správným „loupežníkem“. Naučí se týmovou spolupráci a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí.

Konání tábora: Po - Pá od 08:00 do 16:00

Věk účastníků: 9 - 14 let

Kapacita: max. 18 účastníků

Cena: 2.200,- Kč. uhradit do 20.6.2021 na účet KB a.s. číslo účtu: 35-6237800257/0100 pod variabilním symbolem datum narození přihlašovaného dítěte ve formátu DDMMRRRR.

Pokud bude schválena dotace z výzvy MŠMT - Letní kempy 2021 (Č.j.:MSMT-8385/2021-1), bude tábor pro účastníky zcela zdarma, ti co již uhradí cenu tábora, obdrží finanční prostředky zpět na svůj účet.

Adresa konání tábora: Oldřichov v Hájích čp. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích

Realizace: STŘEVLIK, p.o.

Pro účastníky od 9 do 14 let.

ekologie loupežníci příměstský

Období 2.8.20216.8.2021
Místo konání
Oldřichov v Hájích Ekocentrum
Kontakt
STŘEVLÍK, p.o.
koordinace@strevlik.cz
481319911