Příměstský tábor ,,Smědá řeka´´

STŘEVLIK - HEJNICE

Společně se vydáme zmapovat a prozkoumat řeku Smědou. Pokusíme se porozumět vzájemné provázanosti mezi řekou, krajinou a člověkem. Vydáme se od prameniště v rašeliništích v Jizerských horách až k meandrům řeky Smědé. Společně zjistíme, kdo všechno v řece a v jejím okolí žije, pro koho je řeka důležitá a jak bychom se k řece a obecně k vodě měli chovat.

Konání tábora: Po - Pá od 08:00 do 16:00

Věk účastníků: 8 - 13 let

Kapacita: max. 18 účastníků

Cena: 1.900,- Kč

Uhradit do 20.6.2021 na účet KB a.s. číslo účtu: 35-6237800257/0100 pod variabilním symbolem datum narození přihlašovaného dítěte ve formátu DDMMRRRR.

Pokud bude schválena dotace z výzvy MŠMT - Letní kempy 2021 (Č.j.:MSMT-8385/2021-1), bude tábor pro účastníky zcela zdarma, ti co již uhradí cenu tábora, obdrží finanční prostředky zpět na svůj účet.

Adresa konání tábora: Jizerská 190, 463 62 Hejnice

ekologie příměstský řeka Smědá

Období 23.8.202127.8.2021
Místo konání
Hejnice Střevlík
Kontakt
STŘEVLÍK, p.o.
koordinace@strevlik.cz
481319911