Po stopách detektiva

Každý den od 7:30 h. do 16:00 h..

Pro děti nejen z 1. stupně ZŠ.

Cena 250 kč. Celodenní výlety, stopovaná, dešifrování, hry v klubovně i na zahradě.

V ceně jsou zahrnuty obědy, materiály na činnosti. Jízdné a vstupné na výlet, pedagogický dozor.

Pro účastníky od 6 do 14 let.

DDM detektiv příměstský tábor

Období 3.7.20234.7.2023
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270