Myslivost, ochrana přírody

Kurz vede Wudyová Zuzana

Cena 500 Kč

Přihláška a info k platbám

Myslivecký kroužek je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o zvířata a přírodu vůbec. I když preferujeme pobyt a aktivity venku v okolí Frýdlantu, využíváme také zahradu při DDM a přírodovědnou učebnu na zahradě ZŠ v ulici Purkyňova. Za nepříznivého počasí (hlavně v zimních měsících) máme vlastní přírodovědnou učebnu. Účastníci se seznamují nejen s mysliveckými činnostmi, od popisu zvěře, poznání jednotlivých druhů, potřeb, stop, zoologií apod. Rozšiřují si vědomosti z hlediska lovectví, střelectví, nemocí zvěře, chovu zvěře, chovu a výcviku loveckých psů, s celoroční činností myslivců v honitbách. Není-li předem dohodnuto jinak, účastníci se vždy schází u DDM a podle typu aktivity je kroužek realizován v učebně či v přírodě. K těmto pravidelným setkáním jsou dle zájmu dětí a rodičů o zvoleném víkendovém dni organizovány aktivity v přírodě nebo se vyjíždí do okolí na akce připravené myslivci, lesy či ekocentry. Budou-li mít děti zájem poměřit své znalosti o přírodě a myslivosti s dětmi z jiných kroužků v rámci ČR, lze je připravit a zapojit do národní vědomostní soutěže „Zlatá srnčí trofej“.

Pro účastníky od 6 do 15 let.

myslivost ochrana příroda výlety zvířata

Období 4.10.202220.6.2023
Úterý 16:0017:00
Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270