Cvičení rodičů s dětmi

Pro účastníky od 2 do 5 let.

Vede G.Ginčová

S dětmi docházejí na cvičení většinou maminky, někdy tatínkové, babičky nebo dědečkové.

Poplatek 850 Kč/rodič-dítě

Smyslem cvičení je rozvíjení pohyblivosti, orientace v prostoru, ukázněnosti, tělesné zdatnosti. Výchova ke kamarádství, pomoci druhému, ohleduplnosti, nebojácnosti. Rozvíjení celé osobnosti dítěte po stránce rozumové, pohybové i citové. Do cvičení zařazujeme pohybové hry se zpěvem, průpravné cviky, cvičení na nářadí (žebřiny, lavičky, žíněnky, trampolína) a s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky, kostky, barevné květy, válečky, kloboučky a strachový pytel).

Více zde

batolecvičenídětisport

Období 20.9.202330.6.2024
Středa 15:3016:30
Místo konání
Tělocvična SRC Nové Město pod Smrkem
Kontakt
DDM Nové Město
ddmnmps@seznam.cz
601155503