Cvičení rodičů s dětmi

Vede G.Ginčová

S dětmi docházejí na cvičení většinou maminky, někdy tatínkové, babičky nebo dědečkové.

Poplatek 550 Kč/dítě

Smyslem cvičení je rozvíjení pohyblivosti, orientace v prostoru, ukázněnosti, tělesné zdatnosti. Výchova ke kamarádství, pomoci druhému, ohleduplnosti, nebojácnosti. Rozvíjení celé osobnosti dítěte po stránce rozumové, pohybové i citové. Do cvičení zařazujeme pohybové hry se zpěvem, průpravné cviky, cvičení na nářadí (žebřiny, lavičky, žíněnky, trampolína) a s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky, kostky, barevné květy, válečky, kloboučky a strachový pytel).

Více zde

Pro účastníky od 2 do 5 let.

batole cvičení děti sport

Období 16.9.202130.6.2022
Čtvrtek 16:3017:30
Místo konání
Tělocvična SRC Nové Město pod Smrkem
Kontakt
DDM Nové Město
ddmnmps@seznam.cz
702152177