Sportovní hry PU

Kurz vede Mazánková Marie

Cena kroužku je 500 Kč.

Pohybový a sportovní kroužek, který je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností Vašeho dítěte. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu. Hodiny utváří různorodé sportovní či pohybové aktivity a hry odpovídající možnostem a vybavení herny nebo tělocvičny.

Samotné hodiny nemají charakter tréninku a jejich cílem není dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Výuka je proto složena hlavně z všeobecně rozvíjejících cvičení, která hravou a soutěživou formou zvyšují obratnost i fyzickou kondici dětí. Pomáhají rovněž ke zlepšení jejich zdravotního stavu a pozitivně ovlivňují vývoj jejich pohybového aparátu. Pro děti bude náš sportovní kroužek zábavným a příjemným zpestřením.

Pro navštěvování kroužku nevyžadujeme žádné speciální oblečení, důležité je pouze to, aby se dítě cítilo pohodlně a nic je neomezovalo v pohybu (elasťáky, tepláky, tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné cvičky nebo tenisky.

Přihláška a info k platbám

Pro účastníky od 6 do 12 let.

hry soutěže sport sportovky

Období 30.9.201930.6.2020
Pondělí 13:1514:30
Místo konání
Tělocvična ZŠ Purkyňova Frýdlant
Kontakt
Kateřina Kaprálek Vítámvásová
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270