Skauti

Skautský oddíl ISERIN sídlí v Hejnicích. Momentálně členy nenabírá.

Benjamínci (předškoláci): pondělí 16:00-17:00

Světlušky: úterý 16:30-17:30

Vlčata: středa 16:15-17:15

Starší vlčata a skauti: 17:30-18:30

Skautky: čtvrtek: 16:30-17:30

Více na webech

Pro účastníky od 5 do 18 let.

junák klub skauting vzdělávání

Období 1.9.201931.8.2020
Místo konání
Hejnice 441
Kontakt
Jiří Hovorka
hovorka.jir@seznam.cz
739027684