Skauti

  1. skautský oddíl ISERIN sídlí v Hejnicích. Momentálně členy nenabírá.

Nováčci: pondělí 16:00 - 17:00 h

Skautky a světlušky: úterý 16:30 - 17:30 h

Skauti a vlčata: středa 17:00 - 18:00 h

Světlušky: čtvrtek 16:30 - 17:30 h

Více na webech

Pro účastníky od 5 do 18 let.

junák klub skauting vzdělávání

Období 1.9.201831.8.2019
Místo konání
Hejnice 441
Kontakt
Jiří Hovorka
hovorka.jir@seznam.cz
739027684