Sportovní hry

Pro účastníky od 6 do 13 let.

Pohybový a sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu. Hodiny utváří různorodé sportovní či pohybové aktivity a hry odpovídající možnostem a vybavení tělocvičny. Samotné hodiny nemají charakter tréninku a jejich cílem není dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Výuka je proto složena hlavně z všeobecně rozvíjejících cvičení, která hravou a soutěživou formou zvyšují obratnost i fyzickou kondici dětí. Pomáhají rovněž ke zlepšení jejich zdravotního stavu a pozitivně ovlivňují vývoj jejich pohybového aparátu.

Vedoucí kroužku: Mgr. Marie Passler a Alena Dvořáková

Kroužek je určen pro děti od 1. – 6. třídy.

Pátek od 14:00 do 15:30 v tělocvičně Purkyňova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

hrasportsportovky

Období 2.10.202321.6.2024
Pátek 14:0015:30
Místo konání
Tělocvična Bělíkova Frýdlant
Kontakt
Marie Passler a Alena Dvořáková
ddm@zsazusfrydlant.cz
482312270