Turistický kroužek v DDM

Kroužek vede Svobodová Kateřina

V kroužku se děti naučí vše potřebné pro přežití v přírodě, tedy základům táboření a turistiky včetně turistických značek, vázání uzlů, orientaci v terénu a práci s mapou. Kroužek nabízí i zábavné, poznávací, naučné a týmové hry. Součástí činnosti kroužku jsou i víkendové výlety.

Přihláška a info k platbám

Kroužek je určen pro děti od 1. – 9. třídy.

Cena 500,- Kč za pololetí.

Pro účastníky od 6 do 15 let.

pohyb příroda sport turistika

Místo konání
DDM Frýdlant
Kontakt
Marcela Fialová
marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz
737336715