PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - Hurvínkovy cesty do přírody

STŘEVLIK - Oldřichov v Hájích

S pomocí pohádek o Hurvínkovi si na příkladě vybraných chráněných druhů živočichů přiblížit ochranu přírody, porozumět, proč jsou některá zvířata ohrožena a jak můžeme přispět k jejich ochraně. Zároveň na příkladě těchto živočichů poznat různá prostředí (les, louka, řeka...) nebo obecnější skupiny (ryby, hmyz, šelmy...)

Konání tábora: Po - Pá od 08:00 do 16:00 Věk účastníků: 7 - 11 let ( po absolvování 1.třídy) Kapacita: max. 20 účastníků

Adresa konání tábora: Oldřichov v Hájích čp. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích

Pořádá a realizuje: STŘEVLIK, p.o.

CENA: 2.300,- Kč

Dětem je v rámci tábora zajištěna strava 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, celodenní programy, pomůcky a materiál.

Při přihlášení sourozenců je poskytnuta sleva ve výši 300,- Kč na druhé a každé další dítě.

Cena táboru nezahrnuje úrazové pojištění.

Pro účastníky od 7 do 11 let.

les příměstský příroda Střevlik tábor

Místo konání
Střevlik - Oldřichov v Hájích
Kontakt
Lucie Kafková
info@strevlik.cz
481319911