Příměstský tábor ,,Tajemství lesa´´

ekologie les příměstský
EKOCENTRUM OLDŘICHOV V HÁJÍCH ()
od 7 do 11 let