Atletika - Hejnice 3.-5. třída

Pro účastníky od 8 do 11 let.

Atletický kroužek pod vedením paní Mgr. Marceli Hmirové.

Poplatek 1000 Kč za školní rok.

Každou středu ve 14:15 hodin ve velké tělocvičně.

Kroužek je přednostně určen pro žáky školy ZŠ Hejnice.

atletikasport

Období 4.10.202317.6.2024
Středa 14:1515:00
Místo konání
Hejnice Velká tělocvična ZŠ
Kontakt
Marcela Hmirová
marcela.hmirova@zshejnice.cz
482322391