Cvičení malé děti

Je určeno pro malé děti do nejmladšího předškolního věku a jejich rodiče, popřípadě prarodiče nebo starší sourozence. Účelem cvičení je základní rozvoj pohybové motoriky, pravolevé orientace, orientace se v prostoru, uvědomění si pohybů svého těla. Úkolem cvičení je poskytnout dítěti všestranný rozvoj jeho osobnosti formou hry a následného cvičení. Pro tyto děti je dále důležitý kontakt se svými vrstevníky, zapojení se do činností nejen s rodičem, ale i s ostatními dětmi. Jde o to, odpoutat dítě od závislosti na matce a zapojit se do činností s ostatními dětmi a tím jej připravit na vstup do předškolního a školního zařízení.

Více zde

Pro účastníky od 1 do 6 let.

děti sport

Období 1.9.202230.6.2023
Pondělí 16:0017:00
Místo konání
Sokolovna Frýdlant
Kontakt
Štrosnerová
tjslovan-frydlant@seznam.cz