Fotografický tábor

fotografie pobytový tábor
Tábořiště Na Kopečku ()
od 10 do 18 let